Syarat Konsainan

Keperluan Ketulenan

Glampot hanya menerima 100% barangan berjenama tulen, pra-milik atau tidak digunakan dalam keadaan boleh dijual. Penjual bertanggungjawab untuk memastikan ketulenan barangan mereka. Glampot berhak untuk menolak sebarang item jika kesahihannya tidak dapat disahkan.

Pemilikan Sah

Dengan menyerahkan item kepada Glampot, anda mengesahkan bahawa anda adalah pemilik yang sah dan mempunyai kuasa penuh untuk menjual atau menghantar item tersebut. Barangan tidak boleh tiruan atau diperoleh melalui aktiviti haram seperti penipuan atau kecurian. Semua urus niaga mesti mematuhi undang-undang pencegahan pengubahan wang haram dan peraturan negeri dan persekutuan yang berkenaan.

Yuran dan Pelupusan Barangan Tiruan

Barangan yang terbukti palsu akan dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak RM300 setiap item atau RM700 setiap item Hermes. Glampot berhak untuk melupuskan mana-mana barang jika penjual gagal membayar yuran dalam tempoh 7 hari atau jika barang tersebut masih tidak dikutip 14 hari selepas pembayaran.

Nota Barang Diterima

Selepas konsainan, penjual akan menerima Nota Terima Barang yang memperincikan item dan harga kos yang dipersetujui pada mulanya.

Penentuan Harga

Nilai setiap item akan ditentukan oleh Glampot berdasarkan faktor seperti permintaan, keadaan dan umur. Sebarang harga diskaun akan dibincangkan dan dipersetujui dengan penjual.

Liabiliti untuk Kerosakan Semulajadi

Glampot tidak bertanggungjawab untuk kerosakan semula jadi yang disebabkan oleh penyimpanan atau kelembapan. Konsainan adalah di bawah risiko penjual sendiri, termasuk isu yang berpotensi seperti kesan penekan kulit, perubahan warna, kekotoran dan bentuk pemakaian semula jadi yang lain.

Jadual pembayaran

Bayaran untuk item yang dijual antara 1 hingga 15 haribulan akan dikeluarkan pada 25 haribulan yang sama. Pembayaran untuk item yang dijual antara 16 dan akhir bulan akan dikeluarkan pada 10 haribulan berikutnya, melalui pindahan wang melalui bank.

Pemberitahuan Pembayaran

Penjual akan menerima pemberitahuan SMS atau e-mel apabila pembayaran dipindahkan ke akaun bank mereka.

Kemas Kini Status

Glampot tidak memberikan kemas kini tetap tentang status item konsain melainkan penjual menghubungi mereka dengan kod item daripada resit mereka.

Tempoh Minimum Konsainan

Item mesti kekal dengan Glampot selama sekurang-kurangnya 60 hari. Jika penjual mengumpul item dalam tempoh ini, bayaran perkhidmatan sebanyak RM200 setiap item atau RM600 setiap item Hermes akan dikenakan.

Keperluan Koleksi

Nota Penerimaan Barang asal dan pengenalan diri yang sah (IC/Pasport) mesti dikemukakan oleh penjual atau wakil yang diberi kuasa semasa mengambil barang.

Pemulangan Item Tidak Terjual

Glampot berhak untuk memulangkan mana-mana item yang tidak terjual selepas 180 hari atau bila-bila masa yang dianggap perlu.

Pemberitahuan Wakil

Jika wakil mengumpul barang bagi pihak penjual, Glampot mesti dimaklumkan terlebih dahulu.

Pulangan Koleksi Item

Item pemulangan mesti dikutip dalam tempoh 60 hari dari notis pertama. Item yang tidak dikutip mungkin dihantar secara automatik ke alamat surat-menyurat penjual.

Pemilikan Barangan Tidak Dikumpul

Glampot akan mengambil alih pemilikan item pemulangan yang tidak dikutip selepas 6 bulan, berikutan notis kepada penjual melalui SMS atau panggilan.

Pindaan Terma

Glampot berhak untuk meminda syarat ini tanpa notis awal.

Terma & Syarat Tambahan untuk Konsainan Kasut

Risiko Konsainan

Selepas penerimaan, Glampot akan memeriksa kasut untuk sebarang tanda awal kerosakan. Walau bagaimanapun, menghantar kasut adalah atas risiko penjual sendiri.

Liabiliti untuk Perpecahan

Glampot tidak bertanggungjawab ke atas perpecahan yang berlaku semasa kasut berada dalam inventori atau semasa percubaan pelanggan.

Polisi Pemulangan untuk Perpecahan

Jika kasut hancur dalam masa 2 minggu selepas pembelian oleh pelanggan, ia akan dikembalikan kepada penjual.

Kriteria Pemilihan

Untuk memastikan kualiti dan ketahanan, Glampot tidak akan menerima kasut dengan tapak getah atau gabus yang tidak dipakai untuk tempoh yang lama.